fagsjef, seksjon for stråleterapi på Haukeland Universitetssjukehus og førsteamanuensis på OsloMet