Munn- og halskreftdagen

Mandag 21. september 2020
kl. 09:00 – 12:00

Uke 39

Aslak Bonde med gjester i studio

Vi har gleden av, for femte år på rad, å invitere til Munn- og halskreftdagen – en nasjonal fagkonferanse for alle som er interessert i hode- og halskreft.

Åse Bratland

Spesialist i onkologi og overlege

Hanne Tøndel

Overlege, St. Olavs Hospital

Anette Fosse

Nasjonalt senter for Distriktsmedisin

Susanne Kjær

Professor i kreftepidemiologi

Bente Brokstad Herlofson

Professor, Det odontologiske fakultet og Tann- og kjeve, Øre-nese-hals avdelingen, Rikshospitalet.

Daniel Heinrich

Kreftlege og overlege, Akershus universitetssykehus

Anne Lise Ryel

Tidligere generalsekretær i Kreftforeningen

Mandag 21. september

Program

09.00 – 09.05 Velkommen ved programleder Aslak Bonde og styreleder i Munn- og halskreftforeningen Are Rydland

Del 1: 9.10-10.20

  • Siste nytt innen behandling av munn- og halskreft ved onkolog og overlege Åse Bratland, Oslo Universitetssykehus
  • Seneffekter hos hode- og halskreftpasienter ved onkolog og overlege Hanne Tøndel, St. Olavs Hospital
  • Om modellen “Pakkeforløp hjem” ved avdelingsleder Anette Fosse, Nasjonalt senter for Distriktsmedisin
  • Spørsmål og svar

Del 2: 10.20-11.10

  • Erfaringer rundt HPV fra Danmark, ved professor i kreftepidemiologi Susanne Kjær
  • Tannlegens rolle i å oppdage munn- og halskreft ved professor Bente Brokstad Herlofson, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Spørsmål og svar

Del 3: 11.10-12.00

  • Status for innføring av nye metoder for kreftbehandling i Norge ved onkolog og overlege Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehus.
  • Kreftpasientens rettigheter og muligheter – før og nå? ved tidligere generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel
  • Spørsmål og svar

Som kursdeltaker vil du få muligheten til å få tilsendt deltakterbevis. Kryss av for dette i påmeldingsskjemaet, dersom du ønsker det tilsendt. Alle påmeldte vil motta en e-post med lenke til sendingen før det starter:

Munn- og halskreftdagen gjennomføres med økonomisk støtte fra: