Munn- og halskreftdagen

Mandag 21. september 2020
kl. 09:00 – 12:00

Uke 39

Aslak Bonde med gjester i studio

Vi har gleden av, for femte år på rad, å invitere til Munn- og halskreftdagen – en nasjonal fagkonferanse for alle som er interessert i hode- og halskreft.

Åse Bratland

Spesialist i onkologi og overlege

Hanne Tøndel

Overlege, St. Olavs Hospital

Anette Fosse

Nasjonalt senter for Distriktsmedisin

Susanne Kjær

Professor i kreftepidemiologi

Bente Brokstad Herlofson

Professor, Det odontologiske fakultet og Tann- og kjeve, Øre-nese-hals avdelingen, Rikshospitalet.

Daniel Heinrich

Kreftlege og overlege, Akershus universitetssykehus

Anne Lise Ryel

Tidligere generalsekretær i Kreftforeningen

Mandag 21. september

Program

09.00 – 09.05 Velkommen ved programleder Aslak Bonde og styreleder i Munn- og halskreftforeningen Are Rydland

Del 1: 9.10-10.20

  • Siste nytt innen behandling av munn- og halskreft ved onkolog og overlege Åse Bratland, Oslo Universitetssykehus
  • Seneffekter hos hode- og halskreftpasienter ved onkolog og overlege Hanne Tøndel, St. Olavs Hospital
  • Om modellen “Pakkeforløp hjem” ved avdelingsleder Anette Fosse, Nasjonalt senter for Distriktsmedisin
  • Spørsmål og svar

Del 2: 10.20-11.10

  • Erfaringer rundt HPV fra Danmark, ved professor i kreftepidemiologi Susanne Kjær
  • Tannlegens rolle i å oppdage munn- og halskreft ved professor Bente Brokstad Herlofson, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Spørsmål og svar

Del 3: 11.10-12.00

  • Status for innføring av nye metoder for kreftbehandling i Norge ved onkolog og overlege Daniel Heinrich, Akershus universitetssykehus.
  • Kreftpasientens rettigheter og muligheter – før og nå? ved tidligere generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel
  • Spørsmål og svar

Som kursdeltaker vil du få muligheten til å få tilsendt deltakterbevis. Kryss av for dette i påmeldingsskjemaet, dersom du ønsker det tilsendt. Alle påmeldte vil motta en e-post med lenke til sendingen før det starter:

Munn- og halskreftdagen gjennomføres med økonomisk støtte fra:

Åse Bratland

Spesialist i onkologi og overlege

Hanne Tøndel

Overlege, St. Olavs Hospital

Hanne Tøndel er overlege i onkologi, Avdeling for stråleterapi, St. Olavs Hospital. Hun er leder i Norsk forening for hode- og halskreft (NFHHK). (hun var det i 2018, og jeg har vært inne på hjemmesiden deres, og finner ikke noen annen informasjon). Tøndel har publisert en rekke vitenskapelige artikler og har vært en viktig samarbeidspartner for Munn -og halskreftforeningen gjennom en årrekke.

Anette Fosse

Nasjonalt senter for Distriktsmedisin

Annette Fosse jobber som avdelingsleder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Hun har lang erfaring som allmennpraktiker og sykehjemslege. Annette har forkninsinteresser innenfor primærhelsetjeneste og samhandling, sykehjemsmedisin, rekruttering og stabilisering samt helsetjenesteforskning.

Susanne Kjær

Professor i kreftepidemiologi

Susanne Kjær er professor i kreftepidemiologi og jobber ved Rigshospitalet i Danmark. Hun har skrevet en rekke medisinske artikler, og hennes forskningsområder inkluderer blant annet HPV og munnkreft. I løpet av hennes akademiske karriere har hun hatt flere opphold i utlandet, og har blant annet vært besøkende professorat ved Johns Hopkins Medical Center, Baltimore, i USA.

Bente Brokstad Herlofson

Professor, Det odontologiske fakultet og Tann- og kjeve, Øre-nese-hals avdelingen, Rikshospitalet.

Daniel Heinrich

Kreftlege og overlege, Akershus universitetssykehus

Daniel Heinrich er blant landets ledende kreftleger og sitter i Ekspertpanelet i spesialhelsetjenesten. Han er nyvalgt leder for Norsk onkologisk forening. Daniel har skrevet en rekke medisinske artikler og har vært en sentral bidragsyter i en rekke forskningsprosjekt innenfor kreftområdet.  

Anne Lise Ryel

Tidligere generalsekretær i Kreftforeningen

Anne Lise Ryel er tidligere generalsekretær i Kreftforeningen. I 1994 ble Ryel i statsråd utnevnt som likestillingsombud, en jobb hun hadde frem til 2000 da hun ble statssekretær i Justisdepartementet. Før Ryel ble generalsekretær i Kreftforeningen i 2002, jobbet hun ett år som divisjonsdirektør i Sosial- og Helsedirektoratet, nå kalt Helsedirektoratet.