Munn- og halskreftdagen 2022

19. september kl. 09.00-13.00 på Gimle kino. Dagen ledes av politisk journalist Aslak Bonde. Arrangementet er gratis. Minglemat fra kl. 13.00.

Her finner du opptak fra dagen.

Munn- og halskreftdagen er en møteplass for spesialister, onkologer, sykepleiere, tannleger og andre som jobber med munn- og halskreft. Årlig arrangement siden 2016.

Et utvalg av dagens foredragsholdere

Klikk på bilde for å lese mer om foredragsholder

Åse Bratland

Spesialist i onkologi og overlege, OUS

Elin Hadler-Olsen

Professor i oral anatomi og patologi

Silje Endresen Reme

Professor i helse-, utviklings- og personlighetspsykologi

Bente Brokstad Herlofson

Professor, Det odontologiske fakultet, Rikshospitalet

Kjersti Sellæg

Stipendiat ved Tumorbiologisk forskningsgruppe ved Institutt for medisinsk biologi, UiT

Jon Espen Dale

Overlege ved Haukeland universitetssjukehus

Mari Nygård

Overlege, MD PhD, Kreftregisteret

Åse Bratland

Spesialist i onkologi og overlege, OUS

Elin Hadler-Olsen

Professor i oral anatomi og patologi

Silje Endresen Reme

Professor i helse-, utviklings- og personlighetspsykologi

Bente Brokstad Herlofson

Professor, Det odontologiske fakultet, Rikshospitalet

Kjersti Sellæg

Stipendiat ved Tumorbiologisk forskningsgruppe ved Institutt for medisinsk biologi, UiT

Jon Espen Dale

Overlege ved Haukeland universitetssjukehus

Mari Nygård

Overlege, MD PhD, Kreftregisteret

Programutkast tre-delt dag:

Del 1 – Studier/ forskning  

  • HPV og Norge v/ Mari Nygård (Kreftregisteret)
  • Kliniske studier/ eksperimentell behandling v/ Åse Bratland (OUS) 
  • Biomarkører i munnhulekreft v/ Kjersti Sellæg (UiT)  
  • Protonterapi – hvor viktig blir dette for munn- og halskreftpasienter, hva viser forskningen? v/ Jon Espen Dale (Haukeland universitetssjukehus)  

Del 2 – Seneffekter og livskvalitet 

  • Seneffekter, tannhelse, økonomi og livskvalitet v/ Elin Hadler-Olsen (UiT) 
  • Psykologiske utfordringer etter strålebehandling v/ Silje Endresen Reme (UiO) 
  • Samtale med pårørende Dora Thorhallsdottir

Del 3 – Tannhelse og hode- og halskreftpasienter 

  • Tann- og munnhelseutfordringer – ansvar og økonomi v/ Bente Herlofson (UiO/OUS)
  • Hva er det med tannhelserefusjonsordningen som gjør at det slår så skjevt ut hos pasientene? samtale med Bente Herlofson (UiO/OUS) og Elin Hadler-Olsen (UiT)

Åse Bratland

Spesialist i onkologi og overlege

Elin Hadler-Olsen

Professor i oral anatomi og patologi

Silje Endresen Reme

Professor i helse-, utviklings- og personlighetspsykologi

Bente Brokstad Herlofson

Professor, Det odontologiske fakultet og Tann- og kjeve, Øre-nese-hals avdelingen, Rikshospitalet.

Kjersti Sellæg

Stipendiat ved Tumorbiologisk forskningsgruppe ved Institutt for medisinsk biologi, UiT

Jon Espen Dale

Overlege ved Haukeland universitetssjukehus