Munn- og halskreftdagen

Mandag 20. september 2021
Gamle Logen, Oslo/ livestream
kl. 09:00 – 13:00

Programleder: journalist Aslak Bonde

Munn- og halskreftforeningen inviterer til årets Munn- og halskreftdag, en konferanse for og av fagpersoner.

Munn- og halskreftforeningen har i tett samarbeid med landets ledende fagmiljø innen hode- og halskreft, arrangert en årlig nasjonal fagdag siden 2016. Denne dagen er for spesialister, onkologer, sykepleiere, tannleger og andre som jobber med munn- og halskreft.

Du finner detaljert program nedenfor, og her finner du opptakene fra dagen.

Program

09.00 – 09.10 Velkommen ved programleder Aslak Bonde og styreleder i Munn- og halskreftforeningen Are Rydland

Del 1: Kvalitet i utredning og behandling

09:10 – 09:40 Pasientrapportere utfall i behandling – erfaringer fra Storbritannia v/ kirurg og professor Simon Rogers, Aintree University Hospital

09:40 – 10.05 Erfaring fra etablering av lokalt kvalitetsregister v/ overlege Åse Bratland, OUS 

10:05 – 10:30 Hva skal til for å etablere et nasjonalt kvalitetsregister på hode- og halskreft v/ Tom Børge Johannesen, Kreftregisteret  

(5 min til omrigg) 

10:35 – 10:50 – Oppfølgning og dialog 

10:50 – 11:05 Pause

Del 2: Oppfølgning, tannhelse og livskvalitet

11:05 – 11:25 Langtidsseneffekter hos ØNH pasienter v/ overlege Cecilie Amdal, OUS 

11:25 – 11:45 Samhandling om orale seneffekter v/ stipendiat Kristine Løken Westgaard, UiO   

Del 3: Erfaring fra utredning

11:45 – 12:05 Erfaring fra utredning og pakkeforløp v/ kreftsykepleie Gry Altmann Krogstad, St. Olavs hospital

12:05 – 12:25 Hvordan er det å være en «pakke»? Erfaringer fra 2 tidligere pasienter 

12:25 – 12:45 Utredning under kreftbehandling, erfaring fra Covid-året v/ overlege Andreas StensvoldSiØ 

12:45 – 13:00 Annonsering av Kostholdsboka og ukas kampanje 

Felles lunsj

Simon Rogers

Kirurg og professor, Aintree University Hospital, UK

Åse Bratland

Spesialist i onkologi og overlege, OUS

Tom Børge Johannesen

Overlege og nestleder ved Kreftregisteret

Cecilie Delphin Amdal

Overlege, PhD, seksjon for hode-halskreft, OUS Radiumhospitalet

Kristine Løken Westgaard

Tannlege og stipendiat, UiO

Andreas Stensvold

Klinikksjef og onkolog, Sykehuset Østfold

Gry Altmann Krogstad

Kreftsykepleier ved Øre- nese als poliklinikken, St. Olavs Hospital

Munn- og halskreftdagen gjennomføres med økonomisk støtte fra: