Munn- og halskreftdagen

Mandag 20. september 2021
Gamle Logen, Oslo/ livestream
kl. 09:00 – 13:00

Programleder: journalist Aslak Bonde

Munn- og halskreftforeningen inviterer til årets Munn- og halskreftdag, en konferanse for og av fagpersoner.

Munn- og halskreftforeningen har i tett samarbeid med landets ledende fagmiljø innen hode- og halskreft, arrangert en årlig nasjonal fagdag siden 2016. Denne dagen er for spesialister, onkologer, sykepleiere, tannleger og andre som jobber med munn- og halskreft.

Du finner detaljert program nedenfor, og her finner du opptakene fra dagen.

Program

09.00 – 09.10 Velkommen ved programleder Aslak Bonde og styreleder i Munn- og halskreftforeningen Are Rydland

Del 1: Kvalitet i utredning og behandling

09:10 – 09:40 Pasientrapportere utfall i behandling – erfaringer fra Storbritannia v/ kirurg og professor Simon Rogers, Aintree University Hospital

09:40 – 10.05 Erfaring fra etablering av lokalt kvalitetsregister v/ overlege Åse Bratland, OUS 

10:05 – 10:30 Hva skal til for å etablere et nasjonalt kvalitetsregister på hode- og halskreft v/ Tom Børge Johannesen, Kreftregisteret  

(5 min til omrigg) 

10:35 – 10:50 – Oppfølgning og dialog 

10:50 – 11:05 Pause

Del 2: Oppfølgning, tannhelse og livskvalitet

11:05 – 11:25 Langtidsseneffekter hos ØNH pasienter v/ overlege Cecilie Amdal, OUS 

11:25 – 11:45 Samhandling om orale seneffekter v/ stipendiat Kristine Løken Westgaard, UiO   

Del 3: Erfaring fra utredning

11:45 – 12:05 Erfaring fra utredning og pakkeforløp v/ kreftsykepleie Gry Altmann Krogstad, St. Olavs hospital

12:05 – 12:25 Hvordan er det å være en «pakke»? Erfaringer fra 2 tidligere pasienter 

12:25 – 12:45 Utredning under kreftbehandling, erfaring fra Covid-året v/ overlege Andreas StensvoldSiØ 

12:45 – 13:00 Annonsering av Kostholdsboka og ukas kampanje 

Felles lunsj

Simon Rogers

Kirurg og professor, Aintree University Hospital, UK

Åse Bratland

Spesialist i onkologi og overlege, OUS

Tom Børge Johannesen

Overlege og nestleder ved Kreftregisteret

Cecilie Delphin Amdal

Overlege, PhD, seksjon for hode-halskreft, OUS Radiumhospitalet

Kristine Løken Westgaard

Tannlege og stipendiat, UiO

Andreas Stensvold

Klinikksjef og onkolog, Sykehuset Østfold

Gry Altmann Krogstad

Kreftsykepleier ved Øre- nese als poliklinikken, St. Olavs Hospital

Munn- og halskreftdagen gjennomføres med økonomisk støtte fra:

Simon Rogers

Kirurg

Simon er utdannet tannlege fra Sheffield University Dental School, med videreutdanning innen maxillofacial kirurgi. I 1999 begynte han ved Aintree University Hospital som kirurg, med en spesiell interesse for onkologi og rekonstruksjon. I 2002 ble han tildelt et Hunterian professorat fra Royal College of Surgeons of England, og har hatt et professorat ved Edge Hill University siden 2007. Han har utgitt en rekke publikasjoner på pasientrapportert livskvalitet, og har vært instrumental i utviklingen av det mest brukte spørreskjemaet for livskvalitet hos ØNH pasienter (UW-QOLv4).

Åse Bratland

Spesialist i onkologi og overlege

Tom Børge Johannesen

Overlege, Nestleder ved Kreftregisteret, Leder for Medisinsk faggruppe

Tom Børge Johannesen er nestleder i Registeravdelingen ved Kreftregisteret og leder for Medisinsk faggruppe. Han er ansvarlig for korrekt innrapportering av data, databehandling, og vurdering av det medisinske innhold ved utlevering til forskningsprosjekter. Han arbeider mye med kodeverk og er overordnet medisinsk ansvarlig for kvalitetsregistrene, og deltar i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Cecilie Delphin Amdal

Overlege, PhD, seksjon for hode-halskreft, OUS Radiumhospitalet

Cecilie Delphin Amdal er spesialist i onkologi og forskningsgruppeleder for hud og hode-halskreft ved Avdeling for kreftbehandling. Hun er også leder for PROMiNET, et regionalt forskningsstøttenettverk for å øke bruk og kvalitet på pasient-rapporterte målinger i kliniske studier.

Kristine Løken Westgaard

Tannlege, Odontologisk fakultet

Kristine er utdannet tannlege. Hun jobber nå som stipendiat ved Odontologisk fakultet, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin ved Universitetet i Oslo. I tillegg jobber hun klinisk som sykehustannlege ved Oslo universitetssykehus, tidligere som del av tannhelseteamet på Radiumhospitalet, og nå på Rikshospitalet under ombyggingen av RAD.  

Kristines doktorgradsprosjekt har som formål å kartlegge, undersøke og analysere orale seneffekter hos langtidsoverlevere etter hode-halskreft.  

Andreas Stensvold

Klinikksjef og onkolog, Sykehuset Østfold

Stensvold er utdannet lege fra Tyskland og Sverige. Han begynte på Radiumhospitalet i 2004. Han tok sin doktorgrad innen uro-onkologi i 2012. Etter mange år ved Oslo universitetssykehus ble han i 2015 avdelingsleder for kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold. Stensvold ble i 2018 kåret til årets onkolog.

Gry Altmann Krogstad

Kreftsykepleier ved Øre- nese als poliklinikken, St. Olavs Hospital

Gry Altmann Krogstad er kreftsykepleier ved Øre- nese als poliklinikken på St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun har jobbet på St. Olav siden 2009. I 2019 ble hun leder for Norsk sykepleierforbunds faggruppe for ØNH-sykepleiere.