Overlege, spesialist i onkologi, PhD, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft