Professor, Det odontologiske fakultet, Rikshospitalet