Munn- og halskreftdagen

Mandag 20. september 2021
Gamle Logen, Oslo/ livestream
kl. 09:00 – 13:00

Programleder: journalist Aslak Bonde

Munn- og halskreftforeningen inviterer til årets Munn- og halskreftdag, en konferanse for og av fagpersoner.

Munn- og halskreftforeningen har i tett samarbeid med landets ledende fagmiljø innen hode- og halskreft, arrangert en årlig nasjonal fagdag siden 2016. Denne dagen er for spesialister, onkologer, sykepleiere, tannleger og andre som jobber med munn- og halskreft.

Du finner detaljert program nedenfor.

Som kursdeltaker vil du få muligheten til å få tilsendt deltakterbevis. Kryss av for dette i påmeldingsskjemaet, dersom du ønsker det tilsendt.

På grunn av covid er det begrensent antall plasser (ca 100). Vær derfor rask med din påmelding. Vi gjør oppmerksom på at konferansen også blir streamet. Meld deg på for å motta lenken.

Program

09.00 – 09.10 Velkommen ved programleder Aslak Bonde og styreleder i Munn- og halskreftforeningen Are Rydland

Del 1: Kvalitet i utredning og behandling

09:10 – 09:40 Pasientrapportere utfall i behandling – erfaringer fra Storbritannia v/ kirurg og professor Simon Rogers, Aintree University Hospital

09:40 – 10.05 Erfaring fra etablering av lokalt kvalitetsregister v/ overlege Åse Bratland, OUS 

10:05 – 10:30 Hva skal til for å etablere et nasjonalt kvalitetsregister på hode- og halskreft v/ Tom Børge Johannesen, Kreftregisteret  

(5 min til omrigg) 

10:35 – 10:50 – Oppfølgning og dialog 

10:50 – 11:05 Pause

Del 2: Oppfølgning, tannhelse og livskvalitet

11:05 – 11:25 Langtidsseneffekter hos ØNH pasienter v/ overlege Cecilie Amdal, OUS 

11:25 – 11:45 Samhandling om orale seneffekter v/ stipendiat Kristine Løken Westgaard, UiO   

Del 3: Erfaring fra utredning

11:45 – 12:05 Erfaring fra utredning og pakkeforløp v/ kreftsykepleie Gry Altmann Krogstad, St. Olavs hospital

12:05 – 12:25 Hvordan er det å være en «pakke»? Erfaringer fra 2 tidligere pasienter 

12:25 – 12:45 Utredning under kreftbehandling, erfaring fra Covid-året v/ overlege Andreas StensvoldSiØ 

12:45 – 13:00 Annonsering av Kostholdsboka og ukas kampanje 

Felles lunsj

Simon Rogers

Kirurg og professor, Aintree University Hospital, UK

Åse Bratland

Spesialist i onkologi og overlege, OUS

Tom Børge Johannesen

Overlege og nestleder ved Kreftregisteret

Cecilie Delphin Amdal

Overlege, PhD, seksjon for hode-halskreft, OUS Radiumhospitalet

Kristine Løken Westgaard

Tannlege og stipendiat, UiO

Andreas Stensvold

Klinikksjef og onkolog, Sykehuset Østfold

Gry Altmann Krogstad

Kreftsykepleier ved Øre- nese als poliklinikken, St. Olavs Hospital

Munn- og halskreftdagen gjennomføres med økonomisk støtte fra: