Munn- og halskreftdagen

19. september kl. 09.00-13.00 på Gimle kino. Dagen ledes av politisk journalist Aslak Bonde. Arrangementet er gratis. Minglemat fra kl. 13.00.

Munn- og halskreftdagen er en møteplass for spesialister, onkologer, sykepleiere, tannleger og andre som jobber med munn- og halskreft. Årlig arrangement siden 2016.

Et utvalg av dagens foredragsholdere

Klikk på bilde for å lese mer om foredragsholder

Åse Bratland

Spesialist i onkologi og overlege, OUS

Elin Hadler-Olsen

Professor i oral anatomi og patologi

Silje Endresen Reme

Professor i helse-, utviklings- og personlighetspsykologi

Bente Brokstad Herlofson

Professor, Det odontologiske fakultet, Rikshospitalet

Kjersti Sellæg

Stipendiat ved Tumorbiologisk forskningsgruppe ved Institutt for medisinsk biologi, UiT

Jon Espen Dale

Overlege ved Haukeland universitetssjukehus

Programutkast tre-delt dag:

Del 1 – Studier/ forskning  

  • HPV – erfaringer fra USA (live overføring) – TBA
  • HPV og Norge – TBA
  • Kliniske studier/ eksperimentell behandling v/ Åse Bratland (OUS) 
  • Biomarkører i munnhulekreft v/ Kjersti Sellæg (UiT)  
  • Protonterapi – hvor viktig blir dette for munn- og halskreftpasienter, hva viser forskningen? v/ Jon Espen Dale (Haukeland universitetssjukehus)  

Del 2 – Seneffekter og livskvalitet 

  • Seneffekter, tannhelse, økonomi og livskvalitet v/ Elin Hadler-Olsen (UiT) 
  • Psykologiske utfordringer etter strålebehandling v/ Silje Endresen Reme (UiO) 
  • Pasientstemmen: tannhelse til livskvalitet, samtale med 2 kreftoverlevere 

Del 3 – Tannhelse og hode- og halskreftpasienter 

  • Hva er det med tannhelserefusjonsordningen som gjør at det slår så skjevt ut hos pasientene? samtale med Bente Herlofson (UiO/OUS) og Elin Hadler-Olsen (UiT)
  • Politisk debatt – Får pasientgruppen den beste ivaretagelsen i møte med tannhelsetjenesten etter endt behandling? 

Munn- og halskreftdagen gjennomføres med økonomisk støtte fra: