Munn- og halskreftdagen

19. september. Hold av dagen!