Munn- og halskreftdagen 2019

16. september på Gamle Logen i Oslo.

Velkommen til Munn- og halskreftdagen 2019

- en møteplass for spesialister, helsepersonell, pasienter og andre interesserte i munn- og halskreft.

Munn- og halskreftforeningen har i samarbeid med landets øre-, nese-, halskreft fagmiljø gleden av å invitere til en nasjonal fagdag om munn- og halskreft mandag 16. september 2019. Dette er en oppfølging fra de tidligere tre års vellykkede arrangementer.

Denne kreftformen er raskt økende på verdensbasis og de som rammes blir stadig yngre. I forbindelse med «The European Head & Neck Cancer Awareness Week» arrangerer vi derfor for tredje gang i Norge en bredt anlagt fag- og konferansedag innen feltet.Vi har i år valgt å dele fagdagen inn i tre deler. Del 1: Forebygging, utredning og diagnostisering, Del 2: Behandling og Del 3: Rehabilitering.

Vi håper å se deg på Munn- og halskreftdagen 2019!

Møteleder Aslak Bonde

Aslak Bonde

Aslak Bonde har arbeidet som politisk journalist i Aftenposten i 11 år. Før det var han ansatt i NRK dagsnytt som all-round reporter og vaktsjef. Siden 1. februar 2002 har han arbeidet som frittstående analytiker, og utviklet nettstedet www.politiskanalyse.no.

Noen av dagens foredragsholdere

photo

Guro Vaagbø

Seksjonsoverlege, Haukeland universitetssykehus

photo

Henrik Stenwig Li

Overlege, OUS

photo

Marianne Brydøy

Overlege og onkolog, Haukeland universitetssykehus

photo

Cecilie Kiserud

Onkolog og leder for nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling

photo

Åse Bratland

Spesialist i Onkologi og overlege, OUS

photo

Are Rydland

Styreleder i Munn- og halskreftforeningen

Program - Mandag 16. september 2019

Kaffe og registrering fra kl. 09.00

TittelTid
Åpning ved styreleder Are Rydland10:00-10:05
Hilsen fra samarbeidsparter10:05-10:10
Introduksjon v/ møteleder10:10-10:15

Del 1: Forebygging, utredning og diagnostisering - 10:15-13:00

Del 1
TittelTid
Fastlegens rolle10:15-10:40
HPV – behandling/ utredning Danmark/ Sverige. Hva gjør de?10:40-11:00
PAUSE11:00-11:10
Patologens rolle11:05-11:35
Trykktanksbehandling, hjelper det? v/ Guro Vaagbø11:35-12:00
LUNSJ12:00-13:00

Del 2: Behandling - 13:00-14:25

Del 2
TittelTid
Kirurgi mot munn- og halskreft v/ Henrik Li13:00-13:25
Strålebehandling mot munn- og halskreft v/ Marianne Brydøy 13:25-13:50
Immunterapi mot munn- og halskreft v/ Åse Bratland13:50-14:15
PAUSE14:15-14:25

Del 3: Rehabilitering - 14:25-16:00

Del 3
TittelTid
Pasientens perspektiv - sofaprat mellom pasient og behandler14:25-14:45
Seneffekter v/ Cecilie Kiserud14:45-15:10
Rehabilitering15:10-15:35
Sammenhengen mellom stråleskader og slag v/ kardiolog15:35-15:55
AVSLUTNING15:55-16:00

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Arrangementet gjennomføres av Munn- og halskreftforeningen i samarbeid «The European Head & Neck Cancer Awareness Week»

Arrangementet er støttet av:

Grunnet høy popularitet på dette arrangementet er antallet plasser til ansatte i leggemiddelindustrien begrenset til sponsorer. Ta kontakt med post@munnoghalskreft.no ved spørsmål.

Gamle Logen i Oslo

Munn- og halskreftdagen 16. september 2019 er lagt til Gamle Logen i Oslo.
Har du spørsmål i forbindelse med hotellet og /eller behov for overnatting ta kontakt med Munn- og halskreftforeningens sekratariat på e-post post@munnoghalskreft.no eller telefon 22 53 52 35.