Munn- og
halskreftdagen

16. september 2024, Ullern vidergående skole, kl. 10-15

1.

Forskning og brukermedvirkning

2.

Innovativ behandling og seneffekter

3.

Oppfølgning og livskvalitet hos kreftpasienten

Foredragsholdere

Aslak Bonde

Møteleder

Ole Alexander Opdahlshei

Assisterende generalsekretær, Kreftforeningen

Åse Bratland

Spesialist i onkologi og overlege, OUS

Kristine Løken Westgaard

Oral kirurgi og oral medisin, PhD stundent, UiO

Camilla Panduro Nielsen

PhD student, Odense Universitetssykehus

Bjørn Fjærli

Styreleder i Munn- og halskreftforeningen

May-Gørill Berg

Spesialsykepleiere, St.Olavs hospital

Grete May Engeseth

fagsjef, seksjon for stråleterapi på Haukeland Universitetssjukehus og førsteamanuensis på OsloMet

Morten Bryn

Brukerrepresentant, Munn- og halskreftforeningen