[vc_row][vc_column]

19.september 2016
TittelTid
Åpning v/ Munn- og halskreftforeningen10:00 - 10:10
"Appell" ved generalsekretær Anne Lise Ryel, Kreftforeningen10:10 - 10:25
"Epidemiologisk overblikk" ved Overlege Mari Nygård, MD PhD, Kreftregisteret10:25 - 10:50
"Tidlig diagnostisering av munnhulekreft" ved Professor Daniela Elena Costea, DDS. PhD, Haukeland Universitetssykehus10:50 - 11:15
"Siste nytt innen HPV" ved overlege Jon Mork, dr.med, Øre-, nese- og halsavdelingen, OUS – Rikshospitalet11:15 - 11:40
Kaffe pause11:40 - 12:00
"Siste nytt innen strålebehandling av hode/halskreft" ved Overlege Åse Bratland, avdeling for kreftbehandling OUS/Radiumhospitalet12:00 - 12:30
"Immunterapi mot kreft" ved Overlege Paal Brundsvig, Leder for Enhet for utprøvende kreftbehandling, Oslo universitetssykehus12:30 - 13:00
Lunsj og utstilling13:00 - 14:00
"Tannlegens rolle" ved Tannlege og stipendiat Cecilie Gjerde, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen14:00 - 14:20
"Kosthold og ernæring" ved Hege Thorsrud, Klinisk ernæringsfysiolog, Oslo Universitetssykehus14:20 - 14:40
"Pakkeforløp for kreft" ved Professor Terje Andreas Osnes, Avdelingsleder ØNH, OUS14:40 - 14:55
Pasientens røst; tre pasientintervjuer 14:55 - 15:20
Helsepolitisk debatt15:20 - 15:50
Avslutning 15:50 - 16:00
18.september 2017
TittelTid
Åpning1000 – 1010
Introduksjon ved møteleder Aslak Bonde1010 – 1015
"Munn- og halskreftepidemiologi" v/ Giske Ursin, Kreftregisteret1015 – 1040
"Diagnostisering ved hjelp av biomarkører" v/ Daniela Elena Costea, Haukeland universitetssykehus1040 – 1105
Pause1105 – 1125
"Siste nytt innen immunterapi" v/ Steinar Aamdal, UiO1125 – 1150
"HPV og munn- og halskreft – hvor står vi?" v/ Sveinung Sørbye, UNN1150 – 1215
Faglig oppsummering1215 – 1230
Lunsj1230 – 1330
TittelTid
"Cellegift versus Kirurgi – med spesiell vekt på larynx cancer kirurgi" v/ overlege Turid Brekke Omland1330 – 1355
"Sjeldne kreftsykdommer" v/Alexander Fosså, OUS1355 – 1415
"Stråling, proton-/partikkelterapi" v/ Åse Bratland, OUS1415 - 1440
"Orale seneffekter og livskvalitet etter kreftbehandling" v/ Bente Herlofsen, UIO1440 – 1505
"I ingenmannsland" v/ forfatter og pasient Håvard Aagesen1505 – 1520
"Betydningen av seksuell helse" v/ Randi Gjessing, Ahus1520 – 1540
Faglig oppsummering1540 – 1600
17.september 2018
TittelTid
Åpning og hilsen ved sponsorer/ samarbeidspartnere1000 – 1015
Introduksjon v/ møteleder Aslak Bonde1015 – 1020
Stråling mot munn- og halskreft v/ onkolog Hanne Tøndel, St. Olavs hospital1020 – 1045
Robotkirurgi v/ overlege Oddveig G. Rikardsen, UNN1045 – 1110
PAUSE1110 – 1125
Siste nytt innen immunterapi v/ overlege Jon Amund Kyte, OUS, Radiumhospitalet1125 – 1150
HPV og munn- og halskreft – hvor står vi? v/ Sveinung Sørbye, UNN1150 – 1215
Implementering av nye og avanserte kreftlegemidler v/ professor emeritus Sophie Fosså, UiO1215 – 1235
Innledning til debatt v/ Line Walen, seniorrådgiver, LMI1235 - 1250
Debatt1250 – 1310
Lunsj1310 – 1420
TittelTid
Om livskvalitet og munn- og halskreft v/ overlege Cecilie Amdal, OUS1420 – 1445
Hvilke munnhelseutfordringer står hode-halskreftpasienter overfor etter at kreftbehandlingen er ferdig? v/ professor Bente Brokstad Herlofson, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo og OUS1445 – 1510
PAUSE1510 – 1525
Betydningen av seksuell helse v/ sexologene Randi Gjessing, Ahus og Tore Borg, OUS1525 – 1550
Oppsummering og avslutning1550 – 1600
TittelTid
Åpning ved styreleder Are Rydland10:00-10:05
Hilsen fra samarbeidspartnere10:05-10:10
Introduksjon v/ møteleder10:10-10:15
Del 1
TittelTid
Fastlegens rolle i forebygging og diagnostisering v/ Marte Kvittum Tangen10:15-10:40
Å forebygge munn- og halskreft gjennom å forebygge HPV: Hvordan går det? v/ Joakim Dillner10:40-11:00
PAUSE11:00-11:10
Patologens rolle i diagnostisering v/ Helene Laurvik11:10-11:35
Hyperbar oksygenbehandling v/ Guro Vaagbø11:35-12:00
LUNSJ12:00-13:00
Del 2
TittelTid
Kirurgi mot munn- og halskreft v/ Henrik Li13:00-13:25
Strålebehandling mot munn- og halskreft v/ Marianne Brydøy 13:25-13:50
Immunterapi mot munn- og halskreft v/ Åse Bratland13:50-14:15
PAUSE14:15-14:25
Del 3
TittelTid
Pasientens perspektiv - sofaprat mellom pasient og behandler14:25-14:45
Seneffekter v/ Cecilie Kiserud14:45-15:10
Rehabilitering for ØNH pasienter v/ Frode Skanke15:10-15:35
Sammenhengen mellom stråleskader og slag v/ Mona Skjelland15:35-15:55
AVSLUTNING15:55-16:00
[/vc_column][/vc_row]