Velkommen til Munn- og halskreftdagen 2019

- en møteplass for spesialister, helsepersonell, pasienter og andre interesserte i munn- og halskreft.

Munn- og halskreftforeningen har i samarbeid med landets øre-, nese-, halskreft fagmiljø gleden av å invitere til en nasjonal fagdag om munn- og halskreft mandag 16. september 2019. Dette er en oppfølging fra de tidligere tre års vellykkede arrangementer.

Denne kreftformen er raskt økende på verdensbasis og de som rammes blir stadig yngre. I forbindelse med «The European Head & Neck Cancer Awareness Week» arrangerer vi derfor for fjerde gang i Norge en bredt anlagt fag- og konferansedag innen feltet. Vi har i år valgt å dele fagdagen inn i tre deler. Del 1: Forebygging, utredning og diagnostisering, Del 2: Behandling og Del 3: Rehabilitering.

Møteleder Aslak Bonde

Aslak Bonde

Aslak Bonde har arbeidet som politisk journalist i Aftenposten i 11 år. Før det var han ansatt i NRK dagsnytt som all-round reporter og vaktsjef. Siden 1. februar 2002 har han arbeidet som frittstående analytiker, og utviklet nettstedet www.politiskanalyse.no.

Dagens foredragsholdere

photo

Guro Vaagbø

Seksjonsoverlege, Haukeland universitetssykehus

photo

Henrik Stenwig Li

Overlege, Oslo universitetssykehus

photo

Marianne Brydøy

Overlege og onkolog, Haukeland universitetssykehus

photo

Cecilie Kiserud

Onkolog og leder for nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling

photo

Åse Bratland

Spesialist i Onkologi og overlege, Oslo universitetssykehus

photo

Are Rydland

Styreleder i Munn- og halskreftforeningen

photo

Joakim Dillner

Professor i epidemiologi, Karolinska Institutet, Stockholm

photo

Frode Skanke

Lege og medisinskfaglig ansvarlig, Unicare Rehabilitering Røros

photo

Mona Skjelland

Overlege, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

photo

Marte Kvittum Tangen

Fastlege Tynset legekontor og Leder i Norsk Forening for Allmennmedisin (fra 1.sept 2019)

photo

Helene Laurvik

Overlege, avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus

Program - Mandag 16. september 2019

Kaffe og registrering fra kl. 09.00

TittelTid
Åpning ved styreleder Are Rydland10:00-10:05
Hilsen fra samarbeidspartnere10:05-10:10
Introduksjon v/ møteleder10:10-10:15

Del 1: Forebygging, utredning og diagnostisering - 10:15-13:00

Del 1
TittelTid
Fastlegens rolle i forebygging og diagnostisering v/ Marte Kvittum Tangen10:15-10:40
Å forebygge munn- og halskreft gjennom å forebygge HPV: Hvordan går det? v/ Joakim Dillner10:40-11:00
PAUSE11:00-11:10
Patologens rolle i diagnostisering v/ Helene Laurvik11:10-11:35
Hyperbar oksygenbehandling v/ Guro Vaagbø11:35-12:00
LUNSJ12:00-13:00

Del 2: Behandling - 13:00-14:25

Del 2
TittelTid
Kirurgi mot munn- og halskreft v/ Henrik Li13:00-13:25
Strålebehandling mot munn- og halskreft v/ Marianne Brydøy 13:25-13:50
Immunterapi mot munn- og halskreft v/ Åse Bratland13:50-14:15
PAUSE14:15-14:25

Del 3: Rehabilitering - 14:25-16:00

Del 3
TittelTid
Pasientens perspektiv - sofaprat mellom pasient og behandler14:25-14:45
Seneffekter v/ Cecilie Kiserud14:45-15:10
Rehabilitering for ØNH pasienter v/ Frode Skanke15:10-15:35
Sammenhengen mellom stråleskader og slag v/ Mona Skjelland15:35-15:55
AVSLUTNING15:55-16:00

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Arrangementet gjennomføres av Munn- og halskreftforeningen i samarbeid «The European Head & Neck Cancer Awareness Week»

Arrangementet er støttet av:

Gamle Logen i Oslo

Munn- og halskreftdagen 16. september 2019 er lagt til Gamle Logen i Oslo.
Har du spørsmål i forbindelse med lokalet, eller har behov for assistanse med overnatting, ta kontakt med Munn- og halskreftforeningens sekretariat på e-post post@munnoghalskreft.no eller telefon 22 53 52 35.