Munn- halskreftdagen 2018!

- en møteplass for spesialister, helsepersonell, tannleger og andre interesserte i munn- og halskreft.

Munn- og halskreftforeningen har i samarbeid med landets øre-, nese-, halskreft fagmiljø gleden av å invitere til en nasjonal fagdag om munn- og halskreft mandag 17. september 2018. Dette er en oppfølging fra de tidligere to års vellykkete arrangementer.

Denne kreftformen er raskt økende på verdensbasis og de som rammes blir stadig yngre. I forbindelse med «The European Head & Neck Cancer Awareness Week» arrangerer vi derfor for tredje gang i Norge en bredt anlagt fag- og konferansedag innen feltet. Vårt ønske er å adressere de viktigste spørsmålene angående behandling og diagnostisering, samt presentere forskningsresultater som gir håp for denne pasientgruppen. Slik kan konferansen bli en viktig arena for utvikling av ny kunnskap og kompetanse.

Møteleder Aslak Bonde

Aslak Bonde

Aslak Bonde har arbeidet som politisk journalist i Aftenposten i 11 år. Før det var han ansatt i NRK dagsnytt som all-round reporter og vaktsjef. Siden 1. februar 2002 har han arbeidet som frittstående analytiker, og utviklet nettstedet www.politiskanalyse.no.

Dagens foredragsholdere

photo

Hanne Tøndel

Onkolog, St. Olavs hospital

photo

Jon Amund Kyte

Overlege dr. med., OUS, Radiumhospitalet

photo

Cecilie Amdahl

Overlege, OUS, Radiumhospitalet

photo

Bente Brokstad Herlofsen

Assoc. professor i Oral kirurgi, Universitetet i Oslo

photo

Randi Gjessing

Sykepleier og Sexolog fra Ahus

photo

Are Rydland

Styreleder i Munn- og halskreftforeningen

Program - Mandag 17. september 2018

Del 1 - 1000 – 1410

17.september 2018
TittelTid
Åpning og hilsen ved sponsorer/ samarbeidspartnere1000 – 1015
Introduksjon v/ møteleder Aslak Bonde1015 – 1020
Stråling mot munn- og halskreft v/ onkolog Hanne Tøndel, St. Olavs hospital1020 – 1045
Robotkirurgi v/ overlege Oddveig G. Rikardsen, UNN1045 – 1110
PAUSE1110 – 1125
Siste nytt innen immunterapi v/ overlege Jon Amund Kyte, OUS, Radiumhospitalet1125 – 1150
HPV og munn- og halskreft – hvor står vi? v/ Sveinung Sørbye, UNN1150 – 1215
Implementering av nye og avanserte kreftlegemidler v/ professor emeritus Sophie Fosså, UiO1215 – 1235
Innledning til debatt v/ Line Walen, seniorrådgiver, LMI1235 - 1250
Debatt1250 – 1310
Lunsj1310 – 1420

Del 2 - 1410 – 1600

TittelTid
Om livskvalitet og munn- og halskreft v/ overlege Cecilie Amdal, OUS1420 – 1445
Hvilke munnhelseutfordringer står hode-halskreftpasienter overfor etter at kreftbehandlingen er ferdig? v/ professor Bente Brokstad Herlofson, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo og OUS1445 – 1510
PAUSE1510 – 1525
Betydningen av seksuell helse v/ sexologene Randi Gjessing, Ahus og Tore Borg, OUS1525 – 1550
Oppsummering og avslutning1550 – 1600

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Arrangementet gjennomføres av Munn- og halskreftforeningen i samarbeid «The European Head & Neck Cancer Awareness Week»

Arrangementet er støttet av:

Grunnet høy popularitet på dette arrangementet er antallet plasser til ansatte i leggemiddelindustrien begrenset til sponsorer. Ta kontakt med post@munnoghalskreft.no ved spørsmål.

Scandic Holmenkollen Park

Munn- og halskreftdagen 17. september 2018 er lagt til Scandic Holmenkollen Park.
Har du spørsmål i forbindelse med hotellet og /eller behov for overnatting ta kontakt med Munn- og halskreftforeningens sekratariat på e-post post@munnoghalskreft.no eller telefon 22 53 52 35.