Munn- og halskreftdagen 2018

Scandic Holmenkollen Park i Oslo, 17. september kl 1000 - 1600

Munn- og halskreftdagen 2018!

- en møteplass for spesialister, helsepersonell, tannleger og andre interesserte i munn- og halskreft.

Munn- og halskreftforeningen har i samarbeid med landets øre-, nese-, halskreft fagmiljø gleden av å invitere til en nasjonal fagdag om munn- og halskreft mandag 17. september 2018. Dette er en oppfølging fra de tidligere to års vellykkete arrangementer.

Denne kreftformen er raskt økende på verdensbasis og de som rammes blir stadig yngre. I forbindelse med «The European Head & Neck Cancer Awareness Week» arrangerer vi derfor for tredje gang i Norge en bredt anlagt fag- og konferansedag innen feltet. Vårt ønske er å adressere de viktigste spørsmålene angående behandling og diagnostisering, samt presentere forskningsresultater som gir håp for denne pasientgruppen. Slik kan konferansen bli en viktig arena for utvikling av ny kunnskap og kompetanse.

Påmeldingsfristen er 20. august. Det er begrenset antall plasser og alle påmeldinger bekreftes endelig kort tid etter fristen.

Møteleder Aslak Bonde

Aslak Bonde

Aslak Bonde har arbeidet som politisk journalist i Aftenposten i 12 år. Før det var han ansatt i NRK dagsnytt som all-round reporter og vaktsjef. Siden 1. februar 2002 har han arbeidet som frittstående analytiker, og utviklet nettstedet www.politiskanalyse.no.

Et utvalg av dagens foredragsholdere

photo

Hanne Tøndel

Onkolog, St. Olavs hospital

photo

Oddveig G. Rikardsen

Overlege, Universitetssykehuset Nord-Norge

photo

Jon Amund Kyte

Overlege dr. med., OUS, Radiumhospitalet

photo

Sveinung Wergeland Sørbye

Lege og forsker, Universitetssykehuset Nord-Norge

photo

Cecilie Amdal

Overlege, OUS, Radiumhospitalet

photo

Bente Brokstad Herlofsen

Professor i oral kirurgi, Universitetet i Oslo

photo

Randi Gjessing

Sykepleier og Sexolog, Ahus

photo

Tore Borg

Sykepleier og Sexolog, Oslo universitetssykehus

photo

Are Rydland

Styreleder i Munn- og halskreftforeningen

Program - Mandag 17. september 2018

Del 1 - 1000 – 1415

17.september 2018
TittelTid
Åpning og hilsen ved sponsorer/ samarbeidspartnere1000 – 1010
Møteleder intro1010 – 1015
Stråling mot munn- og halskreft v/ onkolog Hanne Tøndel, St. Olavs hospital1015 – 1040
Robotkirurgi v/ overlege Oddveig G. Rikardsen, UNN1040 – 1105
Pause1105 – 1125
Siste nytt innen immunterapi v/ overlege Jon Amund Kyte, OUS, Radiumhospitalet1125 – 1150
HPV og munn- og halskreft – hvor står vi? v/ Sveinung Sørbye, UNN1150 – 1215
Nye og avanserte legemidler – erfaringer fra utlandet1215 – 1235
Introduksjon til Fagpolitisk debatt1235 - 1250
Fagpolitisk debatt1250 – 1310
Lunsj1250 – 1415

Del 2 - 1415 – 1600

TittelTid
Hilsen fra EHNS/ Make Sense kampanjen1415 – 1430
Om livskvalitet og munn- og halskreft v/ overlege Cecilie Amdal, OUS1430 – 1455
Hvilke munnhelseutfordringer står hode-halskreftpasienter overfor etter at kreftbehandlingen er ferdig? v/ professor Bente Herlofsen, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo1455 – 1520
Betydningen av seksuell helse v/ sexologene Randi Gjessing, Ahus og Tore Borg, OUS1520 – 1540
Oppsummering og avslutning1540 – 1600

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Arrangementet gjennomføres av Munn- og halskreftforeningen i samarbeid «The European Head & Neck Cancer Awareness Week»

Arrangementet er støttet av:

Grunnet høy popularitet på dette arrangementet er antallet plasser til ansatte i leggemiddelindustrien begrenset til sponsorer. Ta kontakt med post@munnoghalskreft.no ved spørsmål.

Scandic Holmenkollen Park

Munn- og halskreftdagen 17. september 2018 er lagt til Scandic Holmenkollen Park i Oslo.
Har du spørsmål i forbindelse med hotellet og /eller behov for overnatting ta kontakt med Munn- og halskreftforeningens sekratariat på e-post post@munnoghalskreft.no eller telefon 22 53 52 35.